nešiotė

nešiõtė dkt.

.

Look at other dictionaries:

  • nešiotė — nešiõtė sf. (2) 1. Žvr auklė, vaikų nešiotoja: Nešiotės dideliai nusigando, kada ... prapuolė po jų priegloba paduotas karalaičio vaikelis BsMtII239 Tik viena nešiotė prie vygės vaikelio nemiegojo Brt. Kad čia pasiimi kokią nešiotaĩtę, o šiaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nesiote — Living upon an island …   Grandiloquent dictionary

  • nesiote —   a. living on an island …   Dictionary of difficult words

  • atrasti — 1 atràsti tr. K; Q72, H, R, M 1. DŽ ieškant aptikti, suieškoti ką pamestą, paslėptą, paliktą: Atradaũ piningus prapuolusius J. Atradaũ išgaišentą laikrodį Imb. Liuob vokyčiai atràs bute grūdus, išpils, išveš Jdr. Atràsk keselį, sudėk paršus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • auklė — 1 auklė sf. (1) BB1Moz24,59, SD167, CI78, K, Klp nešiotė, vaikų auklėtoja: Auklė vaikus nešioja J. Buvau auklėse, t. y. auklėjau vaiką J. Kad tas vaikas jau buvo pusės metų, atidavė jį augint auklei BsMtI171. Mažiukas beklykiąs, ir auklė kartu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dievas — Diẽvas sm. sing. (4) bažn. visagalė esybė, visatos kūrėjas ir valdovas: Dievo namai (bažnyčia) B. Dievas davė raibas plunksnas ir gražų balselį DvD165. Miela saulyte, Dievo dukryte, kur taip ilgai užtrukai? RD78. Prašau Dieviep, kad numirtau Lz …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išraityti — išraityti; SD1203 iter. išriesti. 1. Š išraitoti, išrangyti, išsukti: Atejo toks kriaučiukas, tik išraĩtė milą ir išejo Ds. 2. apvynioti: Su tošia išraitydavo [puodynes], ir laikydavo ilgiausiai Grz. 3. sukant padaryti nelygios formos: Kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skėlimas — skėlìmas sm. (2) DŽ, NdŽ, skėlimas (1) K, Rtr; Sut, N 1. → skelti 1: Skaldymas, skėlimas SD138. Medžio skėlimas J. Paplauša yra skieda nuo skėlimo J. Tai skėlimas! Pagalį kaip nešiote išnešiojo DūnŽ. Po tekinimo pareit plunksnos į skėlimo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sušmaksėti — sušmaksėti, sùšmaksi, ėjo žr. susmaksėti: Nešiotė sušmaksėjo, ir vaikui neliko Kt. šmaksėti; nušmaksėti; sušmaksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šikyta — šikytà sf. (2) vlg. 1. užpakalis: Sušlapau lig šikỹtos Šts. 2. scom. žr. šiknius 1: Nešiotė, valydama vaiką, sako: – Ka jį tę kur, tą šikỹtą! Grš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.